IT в агро. Моніторинг посівів

Чому використання ІТ дійсно важливе в сучасному аграрному бізнесі? Ось вам лише один, але дуже важливий та вельми наочний приклад — процес моніторинга посівів.

Моніторинг посівів — одна з головних віх агробізнесу. Розвиток IT-технологій створив цілий пласт Agtech компаній, які займаються напрямком моніторингу посівів.

В нашій комплексній системі управління агробізнесом AgriChain, ми створили окремий IT-модуль, який відповідає за управління моніторингом посівів зі зручним таск-менеджментом та системою звітності.

AgriChain Scout — це не просто моніторинг, це платформа для аналізу та динамічного прогнозування врожайності у вигляді WEB-додатку та мобільного додатку з інтеграцією з обліковою системою 1С.

Система дозволяє збирати та аналізувати інформацію про стан посівів з різних джерел (історичні, супутникові, аерофотознімки), автоматично планувати огляди полів, планувати індивідуальні правила оглядів в прив’язці до культури, своєчасно виявляти ризики (хвороби, шкідники, бур’яни) для прийняття рішень по їх оперативному усуненню.

В нашому продукті ми реалізували п`ять головних функцій, без яких скаутинг не скаутинг в умовах сучасного агробізнесу:

Вегетаційні індекси

Завдяки NDVI аграрії можуть не тільки мати характеристику щільності висіяної рослинності, але й спрогнозувати майбутню продуктивність з обробленої ділянки.

IT-рішення AgriChain Scout включає інструментарій NDVI, як константу, а саме рестайловий ЕVI2, GNDVI, плюс додали вологість ґрунту від NASA зі швидкою системою реагування.

Маючи під рукою IT-інструмент, який вміло накладає індекси один на одного, структурує та вміє формувати історичні дані, аграрій завчасно зможе приймати ефективні управлінські рішення.

Супутникові знімки

Супутникові знімки дуже недооцінений інструмент аграріями старої школи. В умовах зниження цін на сільгосппродукцію, коли йде боротьба за кожний цент, вносити засоби захисту рослин, наприклад, в період перших листочків по всій площі без урахування ландшафту та погоди — це необґрунтовані витрати.

Правильне структурування та аналіз супутникових знімків, один з най економічно обґрунтованих інструментів для агрономів.

IT-рішення AgriChain Scout має мобільну та веб серії. Супутникові знімки завантажуємо з двох найпоширеніших та надійно працюючих супутників: Landsat та Sentinel.

Функціональні можливості нашого рішення:

• автоматичне завантаження знімків;

• автоматичний підрахунок площ з різною вегетацією;

• групування знімків: поле, дата, культура;

• створення електронних карт для роботи на оброблених ділянках;

• проведення зонування полів за критеріями, які необхідні агроному в роботі, в залежності від культури, пори року тощо.

Відтепер, скаут завжди знає, з точністю до метра, де проблемна ділянка і що з нею треба робити.

Дрони

AgriChain Scout має відкритий API, тому без проблем інтегрує аерофотознімки, має вбудовані інструменти та структури накопичення історичних моментів з поля. Це дає змогу в майбутніх періодах більш зважено підходити до планування посівів, структури роботи з землею тощо.

Проте окупність використання дронів все ще під великим питанням саме в Україні. Покриття мобільним інтернетом в полях й у 2020му році недостатнє, а передавати фотознімки зі шкідником на листочку, які важать іноді десятки гігабайт, не дуже зручно. Тому відправити в головний офіс фотозвіт обльотів — це завантажити на флешку, дістатися точки зі швидкісним інтернетом, витратити купу часу, палива, людино-годин, а цей час іноді дуже дорого коштує аграрію.

TMS — task management system

Система управління завданнями в AgriChain Scout — це процес управління завданням для скаутів через його життєвий цикл. Він включає планування, відстеження та звітування. Управління завданнями допомагає досягати головної цілі — дати запланований врожай.

Business intelligence (BI)

Зручні інструменти для збирання, зберігання та аналізу даних, що створюються під час агрономічних циклів — це дуже важливо. Не маючи реальних, історично накоплених даних приймати ефективні управлінські рішення — неможливо, а обробка десятків показників ефективності за допомогою ексель таблиць досить трудоємна задача.

Ну, і на завершення важливо відзначити, що провадження зрозумілих та відтестованих рішень — це запорука збільшення економічної ефективності, якої так прагнуть агробізнесмени України.

Джерело: https://www.evernote.com/shard/s415/sh/f4aa9914-4880-b7b4-daf0-8ff91d871b77/328606f6f92e5658801deda9b6059bc3

marketing in AC

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store