AGRICHAIN PLAN — УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНСТРУКТОР СТВОРЕННЯ СЦЕНАРІЇВ РІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ АГРОПІДПРИЄМСТВА

Agri Chain
4 min readApr 6, 2023

--

Через перевиробництво та перехідні залишки у світі вже з 2011 року спостерігається тенденція зниження цін на продовольство. Попри це, собівартість виготовлення продукції в Україні зростає. Каталізатором цього процесу стала війна, яка і без того посилила тенденцію, що була останні 5–7 років.

Сьогодні український товаровиробник не конкурентний на міжнародному ринку та не може впливати на ціну продукції.

А форс-мажорні ризики стали настільки високі, що контрагенти прописують додаткові штрафні санкції через можливість невиконання контрактів. Якщо на війну та зміну клімату з об’єктивних причин не можна впливати, то межі ухвалення рішень бізнесу звужуються до управління структурою сівозміни, технологією виробництва та оперативністю реагування на зміни зовнішніх чинників, що позначаються на собівартості продукції.

У нинішніх умовах агропідприємство здатне впливати тільки на собівартість виробленого продукту — витратну частину. І щоб отримувати маржинальний прибуток та убезпечити бізнес від впливу вищезгаданих чинників, аграрії мають вийти на новий рівень управління та ризик­менеджменту, коли рішення базуються на точних підрахунках, фінансовій та економічної грамотності.
Компанія AgriChain розробила новий web­додаток — AgriChain Plan, основне завдання якого — це управління плануванням та виконанням річної виробничої прог­рами агрокомпанії.
Ключова особливість системи — це сценарний підхід. Гнучкість і варіативність — те, що потрібно бізнесу завжди, особливо в сьогоднішніх умовах форс­мажорів та ризиків. Тому IT­рішення AgriChain Plan — це система, що дає змогу застосувати:
1) бюджетні параметри — такі як курс валют, ціни на насіння, добрива, ЗЗР, енергоносії, послуги з обробітку посівів, транспортування продукції, розцінки на доробку, ціни на готову продукцію залежно від періоду виробничого сезону. Це допомагає чітко відстежити вплив курсу валют та цінової кон’юктури на показники економічної ефективності;
2) шаблони технологій під культури з урахуванням поперед­ника, типу сівозміни, інтенсивності технології, які можна використати для швидкого створення технологічних карт у сценарії виробничої програми;
3) різні сценарії виробничої програми, з яких обирати найоптимальніший до виконання в компанії, а саме:
• формувати варіанти сівозміни на основі трифакторної моделі — структури сівозміни в розрізі культур, оптимального / допустимого / критичного попередника, територіальної згрупованості масивів полів, двох урожаїв або сформувати за власним баченням сівозміну;
• визначати плановий об’єм виробництва, прогнозуючи врожайність культур до кожного поля з урахуванням його потенціалу через історичну врожайність і ряд інших чинників, втрати вал­залік / ділові­мертві відходи, прогнозну структуру розподілу продукції за якістю, вихід побічної продукції, кількість укосів, два посіви в одному сезоні;
• будувати план розміщення, доробки та зберігання продукції на токах, елеваторах, цукрових заводах, виходячи з оптимальної відстані перевезення від кожного поля, а також будувати маршрути перевезення від кожного поля;
• створювати на основі шаблонів технологічні карти щодо культури загалом або під окремі групи полів / експериментальне поле локальну технологію (відмінна система живлення, захисту, норми внесення тощо), визначити під кожне поле обсяг виконання тієї чи іншої технологічної операції;
• формувати виробничий план за періодами виконання робіт, автоматично розраховувати строки виконання залежно від кількості власної та найманої техніки, її виробітку, кількості виробничих змін, формувати план у розрізі механізованих, ручних, допоміжних, транспортних робіт;
• розраховувати оптимальну логістику перевезення ТМЦ на поля з внутрішніх складів;
• застосовувати різні алгоритми розрахунку витрат під кожну технологічну операцію, використовуючи конструктор формул;
• формувати план основних змінних витрат із можливістю швидкого перерахунку їх у різних варіантах технологій;
• розраховувати витрати на перевезення продукції, оперуючи відстанями від полів до пунктів розвантаження;
• формувати гнучко план витрат на доробку, зберігання та відвантаження продукції з елеваторів;
• будувати план продажів продукції залежно від каналів реалізації (CPT, EXW, паї, корма, насіння) в розрізі якості, періодів реалізації, обсягів продажів / контрактації в періоді, прогнозної ціни реалі­зації залежно від періоду продажу, що дає можливість моделювати будь­які варіанти стратегії продажів;
• аналізувати на рівні підприємства, культури, кожного поля показники технологічної ефективності, змінні витрати в розрізі груп та статей, постійні витрати, дохідну частину, EBITDA.

AgriChain Plan дає змогу змоделювати варіативно «оптимістичний», «реалістичний» «песимістичний» сценарії. Наприклад, якщо на ринку високі ціни на добрива, можливо, варто закласти технологічну карту з нижчою нормою внесення добрив під конкретну культуру. Якщо котування кукурудзи сягають $120 за тонну при собівартості вирощування $140 за тонну, то, можливо, варто зробити сівозміну з акцентом на інші культури, котрі можна переробити всередині країни. Розглядати варіанти нішевих культур, які мають високу маржинальність. Якщо доробка збіжжя коштує дорого на елеваторах, то, можливо, рентабельніше інвестувати у власні токові господарства, доробку та зберігання.

Сценарний підхід до планування від AgriChain Plan дає можливість прорахувати нескінченну кількість моделей. І як результат — при умовно незмінній дохідній частині подивитися, як змінюється показник EBITDA в доларах на гектар. Головна мета — прослідкувати різницю між дохідною та витратною частиною. Після чого можна ухвалювати зважене управлінське рішення щодо планування сівозміни, ТМЦ, норм внесення, логістики, залучення сторонньої техніки, доробки та зберігання продукції, каналів реалізації тощо — саме в цьому основна прерогатива AgriChain Plan.
Також не менш важливим завданням системи є управління виконанням виробничої програми в ході сезону. Можна оперативно вносити поточні корегування тих чи інших змінних й аналізувати, як це впливає на показники ефективності, на щоденній основі аналізувати план­факт виконання технологічних карт по культурах.

Сьогодні світ як ніколи вимагає гнучкості та швидкої адаптації під зміни, ухвалення збалансованих управлінських рішень з урахуванням усіх деталей. Тому архітектори ІТ­рішень AgriChain створювали web­застосунок, як універсальний конструктор, де зміна кожного показника впливає на кінцевий економічний результат. Саме цей підхід допоможе менеджменту агрокомпаній легко здійснювати системний контроль та управління виробничою програмою навіть на мікрорівні.

--

--