AgriChain Logistics — ІТ-рішення для управління логістикою сільгосппродукції

Щорічно агробізнес недоотримує значних сум грошей через втрати готової сільськогосподарської продукції з огляду на низку обставин, в українських реаліях це в основному втрати при збиранні, транспортуванні з поля, зі складу в порт. Поточний рік в силу ряду обставин, тільки погіршив стан справ. Особливо для практикуючих традиційні підходи компаній.

Всесвітня пандемія змусила підприємства перенести багато бізнес-процеси онлайн. Несприятливі погодні умови призвели до істотного зниження врожаю. На тлі триваючого падіння цін на світових ринках все це призвело до скорочення маржинальність бізнесу українських аграріїв до критичних значень, через що підвищення ефективності стало питанням виживання.

Українська ІТ-компанія AgriChain, розробник однойменної комплексної платформи управління агробізнесом, в кінці 2019 року приступила до створення модуля для управління логістикою ТМЦ та продукції з поля на елеватор, у вигляді мобільного додатку і підсистеми 1С. Через півроку перші тестові впровадження показали, що дане рішення дозволяє істотно підвищити ефективність управління логістикою в агробізнесі та, в тому числі, скоротити рівень розкрадань, за рахунок застосування сучасних технологій.

AgriChain Logistics дозволяє дистанційно планувати, оптимізувати та контролювати логістичні процеси, оформляти необхідну документацію та формувати відповідні електронні реєстри.

На сьогодні це рішення пропонує:

  • єдину систему планування та контролю транспортування всіх видів ТМЦ та продукції всіма видами транспорту з робочими місцями фахівців; оптимальне використання власного і найманого транспорту;

--

--

marketing in AC

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store