Чим електронна ТТН допоможе агробізнесу?

AgriChain Logistics: новий рівень управління логістикою продукції та ТМЦ

Кабмін України продовжив до 31 грудня 2020 р. реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу — електронної ТТН. Пропонуємо розібратись, чим електронна ТТН може бути корисною для аграріїв?
Щорічно агровиробники втрачають чималі гроші через крадіжки с/г продукції. Проблема турбує майже всіх: великі та середні компанії створюють спеціальні підрозділи у внутрішній службі безпеки, малі компанії співпрацюють з охоронними компаніями, при цьому отримуючи результати, але досить часто вони економічно нівелюються витратами.

Перевезення врожаю від поля до складу або елеватора — це один з найпоширеніших ризиків для виробників, тому що саме при транспортуванні відпрацьовуються різноманітні схеми, такі як втрата сигналу з GPS-трекеру або його перекидка на інший транспортний засіб, щоб не була помітна стоянка, зсипання зерна навіть з тентованих і пломбованих авто через спеціальні люки, накачування шин або полив зерна водою і так далі. Все це варіанти зловживань, які практикуються при перевезенні зерна і по різних оцінках втрати виробників складають від 5 до 15 % урожаю.

Слід також відмітити складний процес планування кількості транспорту, оптимальних маршрутів, простої техніки як в полі, так і в місцях вивантаження — як наслідок не оптимальні строки збирання врожаю та завищені логістичні витрати.

Отже, в самому процесі є ряд вузьких місць, в які вливаються бюджети агровиробників. Звичайно, електронна ТТН не вирішить всіх проблем, але її використання на базі спеціалізованих рішень для аграріїв допоможе вибудувати бізнес-процес з максимальними контролями. Одне з таких рішень AgriChain Logistics — онлайн система для управління логістикою продукції та ТМЦ, яке з’явилось на ринку в вересні 2020 року.

Основним завданням IT-системи стало вирішення наступних проблем:
- ручне створення обліковцями ТТН на полі, що провокує велику кількість неточностей та помилок під час прийому продукції на елеваторах;
- безконтрольність переміщенням транспортних засобів через відсутність інформації з ТТН у працівників відділу моніторингу;
- простоїв технологічного процесу через несвоєчасну подачу транспорту для перевезення зібраної продукції в полі;
- відсутність планування оптимальних маршрутів перевезень продукції з поля до місць зберігання;
- «холості» пробіги власного та найманого автотранспорту;
- не оптимальний час приймання та документального оформлення продукції на елеваторах;
- ускладнений документообіг по договірній роботі та взаєморозрахунках з найманими перевізниками.

Архітектура представляє собою взаємодію наступних модулів:

1. Backend сервер — це серце системи, яке містить в собі всю бізнес-логіку та виконує синхронізаційні процеси між усіма модулями.

2. IT-модуль взаємодії з датчиками — відповідає за отримання, аналіз та конвертацію телеметричних даних з різних видів датчиків.

3. Мобільний додаток на базі Android — відповідає за створення та рух еТТН.

4. Підсистема в 1С — обліковий модуль з робочим місцем вагаря та обліковця.

5. IT-модуль аналітики та звітності розроблений на базі BI системи Qlik Sense.

Як працює AgriChain Logistics

Все починається в полі з обліковця, який контролює завантаження продукції в спеціалізовані транспортні засоби для перевезення. В мобільному додатку створюється нова ТТН, яка в подальшому проходить ряд етапів по бізнес-процесу, який досить гнучко налаштовується під кожного замовника. Далі відбувається друк ТТН на портативному принтері на термострічці, адже паперовий носій все ще є обов’язковим для перевезення. Обліковець передає друковану ТТН водію транспортного засобу, яка містить QR-коди з усіма даними введеними в ТТН.

При виїзді автотранспорту з поля ТТН переходить в режим “Моніторинг”, так виконується автоматичний обмін даними між мобільним додатком та сервером. Ці дані з сервера передаються до WEB додатку на робочий стіл фахівця відділу GPS-моніторингу та в підсистему 1С на робочий стіл вагаря.

Працівник відділу GPS-моніторингу виконує візуальний контроль за пересуванням автотранспорту на карті та контролює рух згідно визначеного маршруту, наявність сигналу GPS-трекера, стоянки та простої з оперативним реагуванням на критичні події.
Коли спеціалізований транспортний засіб приїжджає на елеватор, вагар сканує QR-коди з друкованої форми ТТН. У підсистемі IT-модулю в 1С автоматично відкривається ТТН в яку вагар додає необхідні дані. Після завершення роботи з ТТН і проходження етапів “Лабораторія”, “Брутто”, “Тара”, “Нетто” вагар закриває документ, так статус ТТН автоматично змінюється на “Закрита”.

Першим етапом розробки AgriChain Logistics стало створення backend серверу, підсистеми в обліковій системі 1С та мобільного додатку на платформі Android для формування електронної ТТН з використання QR-коду. В першому релізі продукту вже реалізовані наступні види операцій по перевезенню: поле-склад, поле-елеватор, склад-елеватор, елеватор-склад, склад-поле, склад-склад. Тобто рішення можна використовувати для перевезення продукції з поля до складу або елеватора (власного або чужого), з елеватору на склад (порт чи місце зберігання), зі складу чи току компанії після попередньої доробки на елеватор, перевезення ТМЦ між складами чи зі складу на поле. Компанія AgriChain продовжує розробку та вдосконалення рішення.

Систему було запроваджено в агропромисловому холдингу “Астарта-Київ” у вигляді пілотного проекту в липні-серпні, в вересні-листопаді завершене промислове впровадження на всіх підприємствах групи, на момент написання матеріалу більше 15 тисяч TTH пройшло через мобільний додаток AgriChain Logistics.

Після впровадження було отримано наступні переваги:
- використання єдиної системи для планування та контролю транспортування усіх видів ТМЦ, всіма видами автотранспорту з робочими місцями фахівців;
- автоматизація документообігу пов’язаного з транспортуванням ТМЦ та продукції;
- підвищення контролю за процесом транспортування продукції з поля до місць зберігання;
- реалізація електронної черги для оптимізації навантаження на елеватори та зменшення простоїв;
- оптимальне використання власного транспорту в поєднанні з найманим;
- скорочення всіх логістичних витрат.

Діджиталізація в логістиці ТМЦ та готової продукції має на меті пришвидшити контроль в бізнес-процесах, зробити їх більш точними та безперебійними. Переведення даних в цифру, автоматизація та роботизація вже сьогодні змінює агробізнес України, збільшуючи його конкурентоспроможність на світовому ринку.

“Рішення Agrichain Logistics плануємо активно розвивати в сторону розробки інструменту визначення планової потреби в власному і найманому транспорті виходячи з оптимальних строків збирання врожаю, оптимальних маршрутів, добових квот по прийомці продукції на елеваторах, інтеграції з системами “свій-чужий”, комплексами потокових ваг, формування завдань на перевезення з визначеними системою маршрутами для зовнішніх перевізників, автоматичного закриття на основі даних по пробігах взаєморозрахунків з перевізниками і так далі” — Наталія Богачева, директор AgriChain.

Джерело: Agriteka

marketing in AC

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store